Profil poszukiwanych nieruchomości - dyskont

Profil poszukiwanych nieruchomości – dyskont
L.p. Wyszczególnienie Opis
1 Lokalizacja (miejscowosci) Od 8.000 mieszkanców
2 Połozenie nieruchomosci Główne szlaki komunikacyjne – konieczna widocznosc z tych szlaków
3 Wjazdy Preferowany bezposredni dostep z dróg dwu- i trzycyfrowych. Dopuszczalny równiez dostep niebezposredni w bliskim sasiedztwie głównej drogi
4 Kształt działki Preferowany regularny (kwadraty, prostokaty, trójkaty)
5 Wielkosc działki 4000 – 9000 m²
6 Zapisy MPZP Aktualny plan miejscowy dopuszczajacy realizacje na terenie nieruchomosci usług komercyjnych (UC) o powierzchni hali sprzedaży do 2000 m²
7 Media Dostep w najblizszej okolicy do sieci:
– energii elektrycznej
– gazu
– wody
– kanalizacji sanitarnej
– kanalizacji deszczowej (opcjonalnie)
– teletechnicznej
8 Ukształtowanie terenu Teren płaski
9 Zabudowa istniejacymi obiektami Preferowane nieruchomości niezabudowane. Dopuszcza sie również nieruchomości zabudowane.
10 Istniejące zadrzewienie Tereny niezadrzewione drzewami powyżej 5 lat. Dopuszcza sie zadrzewienie nieruchomości w miejscach niekolidujących z planowana zabudowa
11 Zalewanie terenu Tereny niezalewowe
12 Nośność gruntu Grunty nośne (wyklucza się tereny gruzowisk, wysypisk, itp.)
13 Ochrona konserwatorska, archeologiczna Wyklucza się nieruchomości (budynki) wpisane do rejestru zabytków. Dopuszcza sie tereny zlokalizowane w strefie konserwatorskiej.
14 Cena Do uzgodnienia