Dyrekcja

Jan Mateja

Dyrektor / Właściciel Firmy

Jako zarządzający firmą Jan Mateja wspiera swoją wiedzą i doświadczeniem nowatorskie inwestycje inżynierskie oraz konsultuje procesy realizacji nowych projektów.
Efektywne zarządzanie i odpowiednie gospodarowanie czasem tworzą jego żelazne zasady, na których opiera się strategia firmy.
Swoje umiejętności i szeroką wiedzę kształtował na kierunkach technicznych i humanistycznych oraz biorąc udział w licznych szkoleniach w kraju i zagranicą.
Zdobyte umiejętności tworzą żyzne podłoże dla skutecznego rozwoju własnej firmy.
Pasjonuje się jazdą na rowerze i na nartach, co przekłada się na czynny udział w różnych zawodach sportowych.

Kontakt:
Tel. 77 45 19 000
e-mail: jan.mateja@euroconsulting.com.pl

Violetta Kunecka

Dyrektor ds. Finansowo-Administracyjnych

Violetta zajmuje się doradztwem finansowym w poszczególnych sektorach naszej działalności. Dodatkowo sprawuje pieczę nad działem księgowości i rozliczaniem realizowanych projektów.
Jej przygoda z firmą ma swój początek w roku 1998, gdy została zatrudniona na stanowisku Pracownik Działu Księgowości.
Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Rachunkowości i Finanse jak również szereg branżowych szkoleń.

Kontakt:
Tel. 77 45 19 021
Tel. 605 375 645
e-mail: violetta.kunecka@euroconsulting.com.pl

Marek Filipiak

Dyrektor ds. Nadzoru i Kontroli Inwestycji

Marek zajmuje się obszarem nadzorów inwestorskich, jakościowych i bankowych.
Zarządza infrastrukturą techniczną i wdraża standardy i procedury dla zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług.
Z firmą związany jest od 1999 roku. Zaczynał od koordynowania prac przy realizacji galerii handlowych i prowadzenia nadzorów inwestorskich.
Posiada tytuł magistra inżyniera uzyskany na kierunku Budownictwo oraz uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Ukończył szkolenia pogłębiające wiedzę techniczną.

Kontakt:
Tel. 77 45 19 006
Tel. 601 158 324
e-mail: marek.filipiak@euroconsulting.com.pl