Dział Nadzoru i Kontroli Inwestycji

Marek Filipiak

Dyrektor ds. Nadzoru i Kontroli Inwestycji

Marek zajmuje się obszarem nadzorów inwestorskich, jakościowych i bankowych.
Zarządza infrastrukturą techniczną i wdraża standardy i procedury dla zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług.
Z firmą związany jest od 1999 roku. Zaczynał od koordynowania prac przy realizacji galerii handlowych i prowadzenia nadzorów inwestorskich.
Posiada tytuł magistra inżyniera uzyskany na kierunku Budownictwo oraz uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Ukończył szkolenia pogłębiające wiedzę techniczną.

Kontakt:
Tel. 77 45 19 006
Tel. 601 158 324
e-mail: marek.filipiak@euroconsulting.com.pl

Janusz Woźniak

Kierownik ds. Nadzoru Jakości

(branża ogólnobudowlana)

Janusz zajmuje się:
– kontrolą projektów budowlanych i wykonawczych w tym dokumentów formalno-prawnych;
– nadzorem, kontrolą jakości i zgodności wykonywanych prac na budowie;
– koordynacją pracy zespołu Inspektorów – optymalizacją rozwiązań technicznych i rozliczeniem finansowym inwestycji;

Kontakt:
Tel. 77 45 19 015
Tel. 601 545 654
e-mail: janusz.wozniak@euroconsulting.com.pl

Jerzy Grzybowski

Kierownik Projektu

(branża ogólnobudowlana)

Jerzy zajmuje się:
– kontrolą projektów budowlanych i wykonawczych;
– nadzorem, kontrolą jakości i zgodności wykonywanych prac na budowie;
– optymalizacją i opracowywaniem standardów technicznych;

Kontakt:
Tel. 603 383 693
e-mail: jerzy.grzybowski@euroconsulting.com.pl

Adrian Baran

Inżynier Architekt

Adrian zajmuje się:
– monitoringiem przepływu dokumentacji projektowej i formalno-prawnej;
– kontrolą projektów i nadzorem jakości wykonywanych prac na budowie;
– optymalizacją i opracowywaniem standardów technicznych;

Kontakt:
Tel. 77 45 19 028
Tel. 607 068 155
e-mail: adrian.baran@euroconsulting.com.pl

Marek Gołąbek

Inżynier ds. Sanitarnych

Marek zajmuje się:
– kontrolą projektów budowlanych i wykonawczych;
– nadzorem, kontrolą jakości i zgodności wykonywanych prac na budowie;
– optymalizacją i opracowywaniem standardów technicznych;

Kontakt:
Tel. 667 997 899
e-mail: marek.golabek@euroconsulting.com.pl

Tomasz Mróz

Inżynier ds. Sanitarnych

Tomasz zajmuje się:
– kontrolą projektów budowlanych i wykonawczych w tym dokumentów formalno-prawnych;
– kosztorysowaniem i optymalizacją rozwiązań projektowych;
– wdrażaniem nowoczesnych standardów technicznych;

Kontakt:
Tel. 601 984 227
e-mail: tomasz.mroz@euroconsulting.com.pl

Przemysław Marek

Inżynier ds. Sanitarnych

Przemysław zajmuje się:
– nadzorowaniem i kierowaniem budowami obiektów liniowych i kubaturowych;
– kontrolą projektów budowlanych i wykonawczych;
– optymalizacją i opracowywaniem standardów technicznych;

Kontakt:
Tel. 512 289 846
e-mail: przemyslaw.marek@euroconsulting.com.pl

Piotr Hęciński

Kierownik ds. Nadzoru Jakości

(branża elektryczna)

Piotr zajmuje się:
– kontrolą projektów budowlanych i wykonawczych w tym dokumentów formalno-prawnych;
– nadzorem, kontrolą jakości i zgodności wykonywanych prac na budowie;
– koordynacją pracy zespołu inspektorów;
– optymalizacją i rozliczeniem finansowym inwestycji;

Kontakt:
Tel. 77 45 19 014
Tel. 609 602 223
e-mail: piotr.hecinski@euroconsulting.com.pl

Piotr Bielawski

Inżynier Elektryk

Piotr zajmuje się:
– kontrolą projektów budowlanych i wykonawczych;
– nadzorem, kontrolą jakości i zgodności wykonywanych prac na budowie;
– optymalizacją i opracowywaniem standardów technicznych;

Kontakt:
Tel. 77 45 19 012
Tel. 697 723 808
e-mail: piotr.bielawski@euroconsulting.com.pl

Roman Łatacz

Inżynier Elektryk i Specjalista IT

Roman zajmuje się:
– monitoringiem przepływu dokumentacji projektowej i formalno-prawnej;
– kontrolą projektów i nadzorem jakości wykonywanych prac na budowie;
– optymalizacją i opracowywaniem standardów technicznych;
– utrzymaniem infrastruktury IT;

Kontakt:
Tel. 77 45 19 029
Tel. 609 793 379
e-mail: roman.latacz@euroconsulting.com.pl