Nadzory

Nasz zespół inspektorów oraz inżynierów działa w oparciu o wypracowane procedury w ramach których mamy kontrolę nad procesem budowlanym począwszy od fazy projektowej, realizacyjnej, odbiorowej, aż do fazy rozliczeniowej.
W ramach prowadzonych nadzorów dbamy o realizację prac zgodnie z projektem i standardem inwestora, zachowanie terminów i wysoką jakość prac.
Jesteśmy otwarci na dowolną konfigurację nadzorów oraz wszelkie wyzwania dotyczące niestandardowych realizacji i projektów dostosowanych do Państwa oczekiwań w branży ogólnobudowlanej, elektrycznej, sanitarnej i wentylacyjnej.

Główne zadania Działu Nadzorów i Kontroli Inwestycji to:

Nadzór Inwestorski

gdzie, dbamy o poprawność wykonania obiektu na zgodność z projektem, polskimi normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz weryfikujemy zakres finansowo-rzeczowy robót.

Nadzór Jakościowy

gdzie, działamy w obszarze Nadzoru Inwestorskiego z wyłączeniem obowiązków ustawowego prowadzenia dziennika budowy, uzupełniając to szczególnym naciskiem na jakość wykonywanych prac na placu budowy.

Nadzór Koordynacyjny

gdzie, koordynujemy prace pomiędzy uczestnikami procesu inwestycyjnego oraz zabezpieczamy i reprezentujemy z szczególną starannością inwestora.

Nadzór Bankowy

gdzie, kontrolujemy przedsięwzięcie kredytobiorcy wraz z analizą wykonalności i raportem zamkniecia.

Usługi Inżynierskie

gdzie, weryfikujemy dokumentację budowlaną, sporządzamy kosztorysy, przygotowujemy procedury i standardy inwestycji, sporządzamy ekspertyzy techniczne i audyty.